Rent vand kommer fra dit vandværk

Medlem af Danske Vandværker

Bestyrelsen

Lars Ulrik Mortensen

Formand

 • Tegner værket udadtil
 • Orienterer bestyrelsen
 • Styrer møder
 • Kontakt kommunen

Jesper Michelsen

Kasserer

Jesper kan du kontakte, hvis du har spørgsmål omkring

 • Regnskab
 • Indberetning og kontakt til regnskabskontor
 • Takstblad og årsregnskab
 • Registrering af flytninger
 • Betaling af regninger

Palle Kølln

Bestyrelsesmedlem

Samarbejde med vandværkspasser

Jens Wehner

Bestyrelsesmedlem

Samarbejde med vandværkspasser

Jesper Korsskov

Bestyrelsesmedlem

 • Referater på møder
 • Indberetning kommune, Geus, FORS, Danske vandværker mv
 • Ikke-akut kontakt til forbruger (lukninger osv)
 • Indkald til møder/bestyrelsesmøder/generalforsamling
 • Beredskabsplan

Thomas Hors

Bestyrelsesmedlem

 • Referater på møder
 • Indberetning kommune, Geus, FORS, Danske vandværker mv
 • Ikke-akut kontakt til forbruger (lukninger osv)
 • Hjemmeside
 • Beredskabsplan


Niels Grann

Vandværkspasser

Vandværkspasserens opgaver består af den den daglige drift af værket, herunder blandt andet vandprøver, tilstedeværelse ved tilsyn fra kommunen og månedlig rapportering til bestyrelsen.
Derudover tilses ledningsnettet, og vandværkspasseren deltager ved ventilafprøvninger, lækagesøgning og aflukninger (også akutte).
Det er også vandværkspasserens opgave at sørge for vedligehold af faciliteterne, såvel indvendigt som udvendigt.

Oftest stillede spørgsmål

 • Ved genåbning efter afbrydelse af vandforsyningen kan der forekomme forbigående misfarvning af vandet - vær opmærksom på dette og gennemskyl eventuelt husinstallationen.
  Gennemskylning foretages ved at lade en kold hane (den nærmest vandmåler/indføring) løbe indtil vandet igen er klart.
  Vandforsyningen påtager sig således intet erstatningsansvar som følge af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.).
  Ved lavt tryk, prøv da at rense perlatoren (luftblanderen/filteret) i vandhanen.

 • Det er altid vigtig selv at følge med i sit vandforbrug. Hermed kan du hurtigt opdage hvis du har en lækage. Vandværket foretager den årlige aflæsning som ligger til grund for din vandregning.

 • Det er sælgers ansvar at der laves ejerskifte, men ofte er ejendomsmægler behjælpelig. Se længere nede hvordan du gør.

 • Afhængig af bruddet størrelse, varighed og placering, kan der potentielt set være store konsekvenser. Du bør derfor kontakte os hurtigst muligt, så vi kan vurdere omfanget. Ring til vandværkspasseren - se nederst på siden, eller skriv til os på drift@lejrevand.dk

 • Den samlede vandpris består af fire elementer: mængden af vand der forbruges x 2 (tallet bruges også som beregning for, hvor meget der sendes retur i afløbet), statslige afgifter og et fast årligt gebyr til vandmåler og spildevandsstik. Du kan se de samlede takster på vores takstblad, som godkendes årligt af Lejre Kommune. Om spildevand - læs mere hos Fors.

 • Vandet der leveres fra Lejre Stationsbys Vandværk er på 17dH.
  Vandets hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 dH. "Hårdt vand" har et højt indhold af calcium og magnesium. Vandets hårdhedsgrad har bl.a. betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskinen.
  Læs evt. mere her: www.vandcenter.dk/faq/vandets-haardhed

 • Alle henvendelser der omhandler spørgsmål vedrørende regning, hvad enten det er aconto opkrævning i forbindelse med vandforbrug, eller betaling for vandafledning, sendes til vores kasserer på kasserer@lejrevand.dk

Måleraflæsning

Årlig aflæsning

Som forbruger skal du ikke længere selv sørge for den årlige aflæsning, da vi har mulighed for 'fjernaflæsning.
Aflæsning i forbindelse med årsopgørelse udføres 31. december.

Flytning

Ved flytning bliver måleren ikke fjernaflæst! Dette skal man selv sørge for.
Følgende oplysninger bedes fremsendt til kasserer@lejrevand.dk

 • Forbrugeradresse, dvs vejnavn & nummer
 • Deres aflæsning: xxx m3 (= måleraflæsning)
 • Dato for aflæsning: dd-mm-åååå
 • Navn og telefonnummer på tidligere ejer (sælger)
  Evt. bank konto-nummer på tidligere ejer (så vi kan tilbagebetale evt. overskydende beløb)
 • Reg: xxxx Konto: xxxxxxxxx
 • Navn og telefonnummer på ny ejer (køber)
Alle andre henvendelser sendes til info@lejrevand.dk.

Vandprøvetal

PFAS

Pressen skriver for tiden meget om forurening af drikkevandet flere steder i Danmark. Her er tale om det såkaldte PFAS - en samlebetegnelse for en række fluorholdige, svært nedbrydelige og miljøfarlige stoffer.
Hos Lejre Stationsbys Vandværk er der ikke målt forhøjede værdier, hvilket selvfølgelig er glædeligt. Den seneste måling (17. februar) viser, at vores vand indeholder 1,3 ‰ PFAS af den samlede maksimale grænseværdi.
Vi fortsætter med at monitorere kvaliteten af vores drikkevand med jævnlige prøver.
Skulle du have lyst til at få beskeder om driftsforstyrrelser eller uhensigtsmæssige stigninger i drikkevandsmålinger, kan du tilmelde dig vores SMS service nederst på siden.

Nedenstående er vandprøvetal fra seneste målinger

Arsen 0.67 µgram (15-09-2023) max 5 µgram
Jern 0.01 mg (23-09-2023) max 0.2 mg
Nikkel 0.91 µgram (15-09-2023) max 20 µgram
Der er ikke målt bakterier i vandet, og grænseværdier for pesticider overskrides ikke. Det vand du modtager fra dit vandværk er af en rigtig god kvalitet og overholder kravene fastlagt af staten. Vi følger løbende vandkvaliteten via kvalitetsprøver foretaget af et certificeret vandprøvekvalitetsfirma.

SMS service

Som medlem hos os er du automatisk tilmeldt vores sms-service, hvis du har et offentligt tilgængeligt mobilnummer.
Hvis ikke du har et offentligt tilgængeligt mobilnummer, så kan du tilmelde dig via. modulet nedenfor.
Det er en gratis service, som vi tilbyder alle vores kunder.
Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i det område, hvor du bor, vil du modtage en sms-besked om dette på din mobiltelefon.
Såfremt du ønsker flere mobilnumre tilmeldt vores SMS-service, kan du gøre det.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage SMS-beskeder/mails fra os, kan du altid afmelde dig via modulet nedenfor.

Kontakt

Telefon vandværkspasser (kun akut):

93 96 43 20